Stichting Openbaar Carnaval (SOC)

Het georganiseerde openbare carnaval in Helvoirt bestaat sinds 1967. De voetbalclub, harmonie en KJM (Katholieke Jonge Middenstand) verenigen zich dan tot “de Keiespellers” en houden op carnavalszaterdag in de zaal van Berkelmans (tegenwoordig “de Bolle Keizer”) het eerste openingsbal. Daags erna trekt er een kènderoptocht door de straten van Helvoirt.

De voortvarende oprichting van het Helvoirts carnaval kan niet los gezien worden van de inspirerende en energieke inzet van de eerste Prins “Bart d’n Urste” (Bert de Vaan). Maar liefst 8 jaar blijft hij de heerser van het Keiespellersdurp.

De naam Keiespellers vindt ongetwijfeld een oorsprong in de agrarische Helvoirtse gemeenschap. Het hononiem ”spellen” heeft ook de betekenis van ”diarree hebben”. De dunheid van de door koeien geproduceerde uitwerpselen doet al gauw denken aan diarree.
Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat vroeger de door het dorp komende runderen regelmatig op de Helvoirtse keien ”spelden”.
In elk geval hebben we aan dit beest, de schijtende koe als carnavalssymbool te danken. Het jaarlijkse carnavalsboek puilt meestal uit van tekeningen van de -inmiddels als mestleverancier verguisde koe.

(Bron: Uitgegroeid tot Helvoirt)

Terug naar boven