“Koe” Le Kiet

Het thuishonk tijdens Carnaval voor jongeren van 12 t/m 17 jaar in D’n Inbreng

Historie

In de zomer van 2012 is Joost Wagenaars benaderd door Martin Vromans, de toenmalige voorzitter van de SOC met de vraag om eens na te denken over vernieuwing van de jongerenavonden voor de Keiespellersjeugd vanaf groep 7 t/m 16 jaar.

Deze belangrijke doelgroep, waar destijds ook zijn eigen kinderen deel van uitmaakte, was en is de basis voor de toekomst van het carnaval in Keiespellersdurp. Maar wel een doelgroep met zeer uiteenlopende interesses gezien de puberperiode en het leeftijdsverschil.

Desondanks heeft Joost in 2012 de samenwerking gezocht met LEFH, een organisatie die het hele jaar door activiteiten met deze jongeren organiseerde en zodoende al ervaring had opgebouwd. Tevens is hij zelf ook in gesprek gegaan met de jongeren, om te weten te komen waar hun interesses lagen en hoe wij deze het beste met carnaval kunnen combineren. Ook de beheerster van Gastenbosch was ervan overtuigd dat het anders kan en bereid om hierin mee te denken.

Met carnaval 2013 leidt dit tot een eigen plek voor deze jongeren met een hippere naam in Gastenbosch, waar de zilverzaal tijdens de jongerenavonden werd omgedoopt tot De “Koe”Le Kiet. Ook voor de aankleding van de “Koe”Le Kiet werd mede verzorgd door de jongeren zelf.

De naam “Koe”Le Kie is tot stand gekomen tijdens een brainstormsessie met de organisatie van de jongerenavonden, de jongeren en de leiding van LEFH.

Deze nieuwe aanpak, en de combinatie van betrokkenheid, samenwerking, vernieuwing en het aangepaste programma zorgde ervoor dat het aantal bezoekers van de jongerenavonden in twee jaar tijd verviervoudigde.

Terug naar boven