Bonte Keiespellers Middag 4 Kids (BKM-4-Kids)

Vanuit de gedachte van de Bonte Keiespellers Aovond is ook de BKM-4-kids opgericht.

BKM staat in deze dan ook voor: Bonte Keiespellers Middag (vóór en door kinderen).

Gedurende de periode dat Corine Pijnenburg, Sanne van de Ven, Jozef van Hattum en Maarten van Zon zich hebben ingezet voor de BKA, hebben zij zich gebogen om ‘de formule’ Bonte Aovond te vertalen en te projecteren op kinderen, waarbij zij gebruik gemaakt hebben van de reeds bestaande voorbeelden uit onze omliggende gemeentes.

Daar is  een doelstelling aan gekoppeld om de continuïteit van de Bonte Keiespellers Aovond in de toekomst te kunnen waarborgen èn om een passende activiteit c.q. programma samen te stellen voor onze jeugd in de leeftijdscategorie van 12 t/m 18 jaar.

Met deze doelstellingen en een gefundeerd plan heeft de commissie de steun en het vertrouwen van het SOC-bestuur achter zich gekregen.

De 1e BMK-4-kids staat dan inmiddels ook in de geschiedenisboeken en is gehouden op zondagmiddag 13 november 2016 bij De Bolle Keizer.

Deze middag is voornamelijk tot stand gekomen, doordat een 9-tal kinderen uit de leeftijdscategorie zich ingezet hebben om het opgekomen publiek een geweldige middag te bezorgen met hun ludieke sketches, zang/dans en “klets vanuit de praotstoel”.

Hierbij moeten we de onmisbare ondersteuning van tal van vrijwilligers zeker niet vergeten.

Mocht je enthousiast zijn geworden over de BKM-4-kids, wil je bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan en/of zou je graag als artiest mee willen doen, meld je dan bij één van de commissieleden.

Terug naar boven