Reglement Kènderoptocht

 1. Inschrijving voor optocht en meedingen aan prijzen is voor iedereen mogelijk, ongeacht woonplaats. Basisschoolleerlingen vallen onder de Kenderoptocht, tenzij ze met de vereniging van hun ouders mee doen.
 2. Degene vermeld op het inschrijfformulier wordt door de organisatie aangemerkt als aanspreekpunt. Deze persoon ziet toe op het uitvoeren van de aanwijzingen van de politie, brandweer en/of organisatie.
 3. Het volgnummer wat wordt uitgereikt, dient goed zichtbaar aan de voorkant van de wagen te worden bevestigd. Deelnemers zijn verplicht na beëindiging van de optocht het volgnummer direct in te laten nemen door de optochtcommissarissen. Zij staan opgesteld in de Achterstraat, nabij de Residentie.
 4. Opstellen van de optocht is op het Vincent van Goghplein.
 5. Maximale afmetingen wagen: Breedte 3 meter, Lengte aanhanger 14 meter, Hoogte 4 meter. De totale constructie moet wegveilig en stevig gebouwd zijn. Er mogen geen delen van de wagen afbreken of losraken tijdens de optocht en aanhanger dient geborgd te zijn aan het trekkende voertuig. Voertuigen en aanhangers moeten aan alle kanten op 40 cm hoogte afgeschermd zijn zodat niemand onder de wagen kan komen.
 6. Gebruik geen aanstootgevende teksten en/of uitbeeldingen.
 7. Promoten van politieke partijen is niet toegestaan.
 8. Reclame is toegestaan tot een max. van 2 borden van ieder maximaal 1m.
 9. Wij verplichten alle deelnemers om afdoende verzekerd te zijn. Denk hierbij aan verzekering van de wagen en de aansprakelijkheidsverzekering (informeer bij uw verzekeringsmaatschappij).
 10. Brandgevaarlijke situaties moeten worden voorkomen. Houd rekening met het gebruik van brandgevaarlijke materialen zoals piepschuim en papier. Het gebruik van open vuur is verboden. Een goedgekeurde brandblusser van minimaal 8 kg is verplicht, bij voorkeur een poederblusser.
 11. Het uitwerpen van papier, afval, computersnippers etc. is niet toegestaan, serpentines zijn wel toegestaan. Bij het niet naleven hiervan worden de eventuele schoonmaakkosten via het aanspreekpunt verhaald op de veroorzakende deelnemer.
 12. Personen die voor de veiligheid langs de wielen van de truckcombinaties lopen (gemeentelijk besluit), dienen nuchter en duidelijk zichtbaar met veiligheidsvestjes te zijn.
 13. Een gemotoriseerd voertuig (uitgezonderd tweewielers) met of zonder aanhanger valt onder de deelnemers-categorie wagens.
 14. Voor groepen die deelnemen met jongeren in verschillende leeftijden geldt; wanneer de groep minimaal 1 deelnemer/deelneemster heeft die 18 jaar is tijdens deelname van de optocht, dan doet deze hele groep mee met de grote optocht en niet meer met de jeugdgroepen.
 15. Wij hanteren NIX18: https://nix18.nl/ Door personen beneden de leeftijd van 18 jaar die aan de optocht deelnemen, mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken noch drugs worden gebruikt. Bij overtreding worden deze personen uit de optocht verwijderd en deelname wordt ontzegd.
 16. Er geldt een absoluut alcohol- en drugsverbod voor bestuurders, de DJ en contactpersonen van deelnemende voertuigen. De contactpersonen zijn herkenbaar door middel van een hesje. Deze personen houden toezicht en dragen zorg voor de veiligheid op de wagen.
 17. Beschonken en/of anderszins onbekwame bestuurders en/of leiders worden direct van hun taak ontheven, overgedragen aan politie en de deelname van de hele groep wordt ontzegd.
 18. Vanwege veiligheidsredenen wordt het alcoholisch drankgebruik en drugsgebruik door andere deelnemers tijdens de optocht sterk ontraden. De gemeente Haaren streeft naar een alcoholblinde optocht. Alcoholische dranken (kratten, blikjes, flessen; geen glaswerk!) die mee gaan op de wagen moeten uit het zicht op de wagen staan.
 19. De vooraf opgegeven contactpersoon / aanspreekpunt moet tijdens de optocht op of bij de wagen aanwezig zijn. Het is op of langs de wagen. Niet steeds erop, eraf.
 20. U dient uw geluidsinstallatie zo af te stellen dat andere groepen hier geen hinder van hebben. Maximaal 105dB(c) gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbron.
 21. Deelnemers moeten een constante snelheid handhaven om gaten in de optocht te voorkomen.
 22. Om het einde van de optocht soepel en VEILIG te laten verlopen wordt iedereen verzocht na het inleveren van het volgnummer:
  1. Loopgroepen van KenderKarnaval de route te vervolgen naar HelvoirThuis;
  2. De wagens welke richting Udenhout naar huis gaan de route Lindelaan aan te houden;
  3. De wagen welke richting Haaren, Vught, Cromvoirt en Distelberg naar huis gaan, vervolgen de route Kastanjelaan en gaan bij de Torenstraat rechts of links af.
 23. De organisatie (SOC) is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongelukken en/of schades tijdens de optocht. Eventuele boetes of schades zullen via het aanspreekpunt verhaald worden op de veroorzakende deelnemer.
 24. Het is niet toegestaan zonder aanwijzingen of toestemming van de optochtcommissaris de optocht op een ander willekeurig punt te verlaten.
 25. Het niet naleven van dit regelement of de aanwijzingen van de organisatie, politie en/of brandweer zal onherroepelijk diskwalificatie tot gevolg hebben.
 26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal de organisatie een beslissing nemen.

       Aanvullende gemeentelijke richtlijn per 2019:

Het gebruik van platte wagens voor het vervoer van personen en het gebruik van geluidsapparatuur is tijdens de carnavalsoptocht toegestaan, op grond van de verleende optochtvergunning. Hierbij dient men rekening te houden dat de hoogte van de afzetting t.b.v. vervoer van personen op 1 meter 20 is bevestigd.

Terug naar boven